In och utflyttad elev, anmälan

LÄS MER

Blanketten fylls i av vårdnadshavare till elev som flyttar in till eller ut från Töreboda kommun, eller vid byte av skola inom kommunen. Ifylld blankett skickas till Töreboda kommun, Box 83, 545 22 TÖREBODA eller lämnas till rektor på respektive skola. Det är viktigt att Töreboda kommun har korrekt information om alla elever som är skolpliktiga i kommunen samt ny adress vid utflytt. Båda vårdnadshavarna ska skriva under blanketten.

Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan ni vända er till skoladministratören via e-post skoladmin@toreboda.se eller direkt till skolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten