Ledighet elev, ansökan

LÄS MER

Vårdnadshavare till elev i grundskolan fyller i blanketten vid ansökan om ledighet från undervisningen. Ledighet för elev i grundskolan kan inte sökas i Schoolsoft utan måste sökas via denna blankett i god tid. Blanketten ska skrivas under av båda vårdnadshavarna och lämnas till elevens klassföreståndare. Ledighet för elever i åk 3, åk 6 och åk 9 beviljas inte de datum nationella prov genomförs (aktuella datum för nationella prov finns på Skolverkets hemsida, skolverket.se).

Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan ni vända er till skoladministratören via e-post skoladmin@toreboda.se eller direkt till barnens skola.