Nybyggnadskarta, ansökan blankett

LÄS MER

Nybyggnadskartan redovisar fastighetens mått samt läge i plan. Den visar fastighetsgränser, byggnader, höjder, plangränser, planbestämmelser samt gränser för byggrätt. Nybyggnadskartan är underlag för situationsplan vid ansökan om bygglov för nybyggnation eller större byggnader. Kartan levereras som pdf och dwg. Om du vill ha nybyggnadskartan som utskrift kontaktar du verksamhet kart och mät eller skickar e-post till tk@mariestad.se

Observera att anmälan om VA-anslutning görs i separat e-tjänst. Länk till e-tjänst: VA-anslutning, anmälan

Information om vart den ska skickas hittar du längst ner på blanketten. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via Driftcenter i Stadshuset eller skickar e-post till tk@mariestad.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten