Fullgöra skolgång i Töreboda kommun, ansökan

LÄS MER

Blankett för vårdnadshavare som har barn i skolpliktig ålder och som önskar skolgång i Töreboda kommun men som är folkbokförd i annan kommun. Enligt skollagen har en elev rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än där eleven är folkbokförd:

  • Om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola.
  • Elevens vårdnadshavare önskar så.
  • Om det för eleven återstår endast en årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen.

Blanketten skrivs under av båda vårdnadshavarna och skickas till adressen som står högst upp till vänster på blanketten. Detta ska göras i god tid före skolstart eller direkt när elev som går i grundskolan i Töreboda kommun, och tänker gå kvar, blivit folkbokförd i annan kommun.

Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan ni vända er till skoladministratören via e-post skoladmin@toreboda.se eller direkt till barnens skola.