Plats på förskola eller fritidshem för barn folkbokförd i annan kommun än Töreboda kommun, ansökan

LÄS MER

Anmälan bör ske 5-6 månader innan du behöver platsen. När vi har tagit emot din ansökan får du ett bekräftelsemail. Sedan får du ett erbjudande om plats på post som du ska tacka ja eller nej till.

Plats på förskola:

Vår ambition är att tillgodose dina önskemål så långt som möjligt. Vilken tidpunkt du ansöker om plats och var påverkar hur väl vi kan möta önskemålen. Är det ont om platser på förskolan du söker försöker vi hitta alternativ i närområdet. Enligt lag ska vi erbjuda dig en plats i kommunen inom skälig tid, vilket i praktiken innebär att vi har 4 månader på oss att anordna en plats.

Plats på fritidshem:

Vi är skyldiga att anordna en plats till alla barn som har vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Det finns ingen tidsgräns för långt innan vi behöver ha in din anmälan om plats men för att vara säker på att få plats när du önskar ska ansökan vara oss tillhanda i god tid. Handläggning krävs.

Frågor om e-tjänsten

Administratör förskola och fritidshem
barnomsorg@toreboda.se
0506-181 66

Personuppgiftsansvarig

Utbildning och kulturutskottets kansli
uku.kansli@toreboda.se