Inackorderingstillägg gymnasium, ansökan

LÄS MER

Inackorderingstillägg kan du söka som har lång resväg och måste bosätta dig på skolorten.

Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå samt påbyggnadsutbildningar.

Under ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Det krävs att du studerar på heltid för att du skall få inackorderingstillägg. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna omfattar minst 20 poäng per vecka. Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort).

Om du är elev på en friskola ska du göra ansökan via CSN. För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på "Mina sidor" måste du logga in med e-legitimation. Då fylls även dina personuppgifter i automatiskt. Det går även att göra anmälan utan att logga in med e-legitimation.