Resetillägg, ansökan

LÄS MER

Från din gymnasieskola får du gratis busskort om du kan åka buss eller lokaltåg till och från undervisningen. Dessutom kan du få ett bidrag från Töreboda kommun om din färdväg med cykel, moped eller bil från bostaden till närmaste buss- eller tåghållplats är 6 kilometer eller längre. 

Istället för busskort kan du få ett resetillägg i form av kontanter om du uppfyller följande krav
- Du kan inte åka buss eller tåg till undervisningen därför att den sammanlagda väntetiden är mer än två timmar per dag. Håltimmar i början och slutet på dagen räknas inte in i restiden.
- Färdvägen till närmaste buss- eller tåghållplats är 10 kilometer eller längre.

Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan ni vända er till skoladministratören via e-post exp.kanalskolan@toreboda.se.