Schaktnings- markarbeten och eller husbehovstäkt inom vattenskyddsområde, ansökan om tillstånd

LÄS MER

Aktuell lagstiftning:  Vattenområdets föreskrifter om det därigenom krävs tillstånd för schaktnings- markarbeten och eller husbehovstäkt inom vattenskyddsområdets gränser. 

Information

Vi behöver vara rädda om vårt dricksvatten så att även våra barn och barnbarn kan ha tillgång till lika bra vatten som vi har idag. Ett av syftena med skyddsföreskrifter är att på lång sikt säkerställa att människor har tillgång till ett råvatten av bra kvalitet. Enligt skyddsföreskrifterna måste du ansöka om tillstånd för schaktnings- markarbeten och eller husbehovstäkt.

Avgift för ansökan om tillstånd uttages enligt beslut i kommunfullmäktige.