E-cigarett, anmälan om försäljning

LÄS MER

Om du vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska du anmäla det till kommunen innan du påbörjar försäljningen. Du är skyldig att själv kontrollera försäljningen och ta fram ett program för egenkontroll som du skickar in tillsammans med din anmälan. Kommunen tar ut en avgift för anmälan och tillsyn.

Frågor om e-tjänsten

Malin Lindholm
tillstandsenheten@lidkoping.se
0510-77 03 93

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsutskottet
marita.asp@toreboda.se