Skadeanmälan och ersättning för skada, anmälan

LÄS MER

Har du råkat ut för en person- eller egendomsskada och kommunen är fastighetsägare eller ansvarig väghållare där skadan inträffade och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd. Observera dock att du alltid i första hand bör utnyttja egna försäkringar (t ex fordons-eller olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.