Olycksfall och skada, anmälan

LÄS MER

På blanketten anmäler du skada vid olycksfall för barn och elever inom Töreboda kommuns verksamhetsområde. För barn i förskolan, elever i grundskola, gymnasieskola och särskola gäller försäkringen under skoltid, fritid och även ferier/lov. För elever i komvux, grundvux, SFI och AMU verksamheter gäller försäkringen under skol-/verksamhetstid. Läs mer om försäkringen och hitta kontaktuppgifter till försäkringsbolaget på Töreboda kommuns hemsida här.

Om du drabbas av olycksfall

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Ring kommunens försäkringsbolag Svedea AB
  • Kontakta kommunens försäkringsbolag vid behov av taxiresor till och från skola
  • Tänk på att alla taxiresor till och från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av kommunens försäkringsbolag innan resan påbörjas.

Du får mer information på Svedeas hemsida