Särskilt boende, ansökan

LÄS MER

Särskilt boende är en gemensam boendeform för personer med stora omvårdnadsinsatser.
Den privata bostaden möbleras förutom sängen med egna möbler. Utöver den egna bostaden finns det lokaler för gemenskap och aktivitet, såsom matsal och sällskapsrum.
Ansökan om särskilt boende görs hos kommunens biståndshandläggare som utreder behovet av boende i samråd med den sökande utifrån Socialtjänstlagen.

På våra särskilda boende arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer tillsammans i ett team. Läkare finns att tillgå kontinuerligt. Alla som erbjuds ett särskilt boende får i samband med inflytt välja en kontaktpersonal ur personalgruppen.

Aktiviteter ordnas regelbundet i gemensamhetslokaler. Det kan t.ex. vara sångstunder, underhållning och studiecirklar.