Förlängning av slamtömningsintervall, begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktuella regler: 15 kap 8 § miljöbalken samt aktuella avfallsföreskrifter.

Förlängt slamtömningsintervall till vartannat år kan medges om fastigheten har en godkänd samt överdimensionerad avloppsanläggning.

Beslut om förlängt tömnings- och hämtningsintervall gäller under maximalt fem år.

Mer information gällande slamtömning hittar du på avfallskaraborg.se

Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige.  Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken Bilaga 1 under rubriken "Avfall och producentansvar enligt 15 kap". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens hemsida. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Kommun--politik/Styrdokument-och-riktlinjer/Avgifter-och-taxor.html

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation