Livsmedelsverksamhet - anmäl och registrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Starta din verksamhet två veckor efter anmälan
Du får ett beslut från oss efter några dagar och då får du starta din verksamhet. Om du inte fått ett beslut får du ändå starta två veckor efter det att du lämnat in anmälan till oss.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (tex BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen.

Anmäl ändring
Du ska alltid kontakta verksamhet miljö och bygg när du gör förändringar i din livsmedelsverksamhet. Se kontaktuppgifter nedan.

Om du gör större förändringar till exempel vad gäller lokalutformningen behöver du tänka på att det är viktigt att det blir en förändring till det bättre även avseende hygien och hantering. Du kan förstöra ett bra flöde genom att göra ogenomtänkta förändringar. Då kan vi komma och kräva att du gör fler förändringar eller får ändra tillbaka. Om du gör förändringar av ventilation, vatten eller avlopp, och även om fasaden ändras brukar det krävas bygglov eller bygganmälan.

Vid större förändringar kan det krävas att du registrerar din verksamhet på nytt.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Uppgifter som du lämnar i anmälan
Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din livsmedelshantering och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen
För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmas handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 901 kr.

Livsmedelsföretagare
Du som vill starta en livsmedelsverksamhet ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om livsmedelslagstiftningen. De krav på utbildning och kunskap som gäller dig beror på vilken verksamhet du bedriver och vilka livsmedel du hanterar.
För att läsa mer om att bedriva livsmedelsverksamheter har vi samlat information på vår webbplats som du hittar här.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation