Livsmedelsverksamhet avregistrering, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är den som är ägare till verksamheten den 1 januari varje år som ska betala den årliga kontrollavgiften. I och med att man avregistrerar sig som livsmedelsföretag upphör kravet på livsmedelskontroll och då även avgift för kontrollen. Din verksamhet sätts då som vilande i vårt register och du får ett meddelande från oss att din verksamhet är avregistrerad och att du fortsättningsvis inte behöver betala den årliga kontrollavgiften. Därför är det lämpligt att du inte drar ut på tiden att avregistrera din verksamhet då du kan drabbas av den årliga kontrollavgiften i onödan.

Saknas e-legitimation så ladda hem, skriv ut och fyll i blanketten här. Underskriven anmälan måste då skickas per mail till mbn@mariestad.se eller per post till Verksamhet Miljö och bygg, 542 86  Mariestad

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation