Ansökan om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

LÄS MER

Insatser LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen (SoL).

Frågor om e-tjänsten

Ann-Christine Hermansson
ann-christine.hermansson@toreboda.se

Personuppgiftsansvarig

Ann-Christine Hermansson
kommunen@toreboda.se