Lovplacering på fritidshem, anmälan

LÄS MER

Fritidshem under lov  är en möjlighet till omsorg på lovdagar om man inte har fritidsplats, för föräldrar som arbetar eller studerar. De dagar man har behov av anges och de debiteras med 100 kr per dag eller 1048 kr (maxtaxa enligt avgift för fritidshem) per månad. Ansökan om lovfritids ska ske senast fyra veckor före start. Avgift tas ut för hela den anmälda perioden oavsett om barnen varit där eller inte. Om ni inte har Bank-id kan ni anmäla på blankett som finns på fritidshemmen eller vänd er direkt till administratör för förskola och fritidshem via e-post till barnomsorg@toreboda.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten