Kvällsbarnomsorg, anmälan

LÄS MER

Töreboda kommun har kvällsöppen barnomsorg på förskolan Bergmansgården från klockan 18.00-22.00 vardagskvällar. För att vara berättigad till plats krävs det att båda sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare har behov av kvällsbarnomsorg på obekväm tid under en längre tid, gäller det bara enstaka kvällar får man lösa barnomsorgsbehovet på egen hand. Föräldrar får ordna transport till den aktuella förskolan själva. Det kan innebära att barnet/barnen vistas på två förskolor/fritids.

Föräldrar som exempelvis börjar arbeta på eftermiddagen lämnar sitt barn på kvällsbarnomsorgen tidigast klockan 15.00 om hämtningstiden blir efter klockan 18.00. Vid inringning samma dag ska det meddelas senast klockan 09.00 via sms/samtal. Kontaktuppgifter och schematider fylls i när ni lämnar ert barn på förskolan.

Det serveras middag under kvällen.

Kvällsbarnomsorgen stänger klockan 22.00 vilket innebär att barnen måste hämtas innan den tiden.

Om ni inte har möjlighet att ansöka digitalt eller inte kan skriva ut blanketten kan ni vända er till administratör för förskola och fritidshem  via e-post till barnomsorg@toreboda.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten