Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

LÄS MER

När du tackar ja till en plats i förskola och fritidshem behöver vi ditt hushålls aktuella inkomstuppgifter för att du ska få rätt avgift. Inkomstuppgift är ditt hushålls skattepliktiga inkomst före skatt. Om ni inte har Bank-id finns blankett på förskolorna och fritidshemmen och ni kan även vända er till administratör för förskola och fritidshem via e-post till barnomsorg@toreboda.se. Försök att göra en uppskattning av eran genomsnittliga månadsinkomst under året. Varje år gör Töreboda kommun en inkomstjämförelse, för mer information se Töreboda kommuns hemsida Inkomstjämförelse.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten