Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

LÄS MER

När du tackar ja till en plats i förskola och fritidshem behöver vi ditt hushålls aktuella inkomstuppgifter för att du ska få rätt avgift. Inkomstuppgift är ditt hushålls skattepliktiga inkomst före skatt. Om ni inte har Bank-id finns blankett på förskolorna och fritidshemmen och ni kan även vända er till administratör för förskola och fritidshem via e-post till barnomsorg@toreboda.se. Försök att göra en uppskattning av eran genomsnittliga månadsinkomst under året. Varje år gör Töreboda kommun en inkomstjämförelse, för mer information se Töreboda kommuns hemsida Inkomstjämförelse.

Följande behövs för e-tjänsten