Skolansökan

LÄS MER

Här ansöker du om plats för ditt barn i förskoleklass eller grundskolans åk 1-9 på Töreboda kommuns grundskolor.

För att underlätta hanteringen av din ansökan om skolplats vill vi helst att du gör ansökan via vår e-tjänst.
Om du inte har möjlighet att göra ansökan via e-tjänst vänder du dig till administratör för grundskola via e-post till skoladmin@toreboda.se.

Följande behövs för e-tjänsten