Medborgardialog, anmälan

LÄS MER

Anmäl dig för deltagande i medborgardialog. Töreboda kommun strävar efter att erbjuda större möjlighet till delaktighet i kommunens utveckling och du erbjuds därför att delta som aktiv part i ett möte där utvecklingsplaner presenteras och kan debatteras i dialog - medborgardialog!

Läs mer om kommunens utvecklingsplaner på kommunens hemsida: 
Utvecklingsplaner (toreboda.se)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa