Medborgardialog, anmälan

LÄS MER

Anmäl dig för deltagande i medborgardialog. Töreboda kommun strävar efter att erbjuda större möjlighet till delaktighet i kommunens utveckling och du erbjuds därför att delta som aktiv part i ett möte där utvecklingsplaner presenteras och kan debatteras i dialog - medborgardialog!

Läs mer om kommunens utvecklingsplaner på kommunens hemsida: 
Utvecklingsplaner (toreboda.se)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa