Ajourhållning av lägenhetsregister i Mariestad, Töreboda och Gullspång

LÄS MER

Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast l månad efter färdigställandet. Använd en blankett per adress. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per adress.

Färdigställt anses huset vara när lägenheterna är klara att tas i bruk. Om inflyttning skett i lägenheten redan innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses färdigställt när inflyttningen sker.

Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning, ändring av lägenhetsfördelningen m.m. inträffar det att lägenheter utgår ur lägenhetsregistret. Dessa lägenheter identifieras med befintligt lägenhetsnummer och anges i den nedre delen av blanketten. 

Frågor om e-tjänsten

Kart- och mätavdelningen
camilla.parleborn@mariestad.se
0501 - 75 61 30

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
info@mariestad.se