Ny adress, ansökan

LÄS MER

Vad ska adressättas?

En belägenhetsadress bestäms för en plats för att det finns något som behöver pekas ut på platsen, t.ex. en entré till ett hus eller en infart till en verksamhet.

Byggnader där människor är eller kan förväntas bli folkbokförda ska alltid ha belägenhetsadress.

Det krävs ett beslut av kommunen för att en belägenhetsadress ska bli rätt enligt standard.

I den här tjänsten kan du ansöka om adress till följande; 

  • Småhusadress, huvudentré eller ingång till byggnad med bostad där människor bor stadigvarande eller under längre perioder, t ex. småhus eller fritidshus.
  • Flerbostadshusadress, om det finns flera ingångar som leder direkt via trapphus till bostäder i sådana byggnader ska varje ingång ha en unik adress, t.ex flerbostadshus. (Lägenhetsnummer anmäls till Lägenhetsregistret)
  • Verksamhetsadress, huvudentré eller ingångar till byggnader med verksamheter som kontor, verkstäder, butiker m.m. där anställda och andra normalt verkar och vistas under arbetstid.
  • Anläggningsadress, huvudentréer eller ingångar till samlingslokaler, kyrkor, utbildningslokaler, idrottsanläggningar och liknande, där många människor vistas samtidigt.
  • Industriadress, industriella anläggningar av permanent karaktär som behöver regelbundna leveranser eller tillsyn.
  • Reservera adress, obebyggd tomt (där bebyggelse kan förväntas)

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@mariestad.se