Utflyttning till annan kommun, anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du som vårdnadshavare utflyttning till annan kommun för elever i årskurs Fskl-9 i Töreboda kommun. Kom även ihåg att anmäla flytt i god tid till Skatteverkets folkbokföring.

Sekretesskyddade personuppgifter eller annan anledning till att Bank-ID inte kan användas

Om barnet eller vårdnadshavarna har sekretesskyddade personuppgifter eller av annan anledning inte kan använda denna e-tjänst, kontakta skolan och be istället om en blankett.

Signering 

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så räcker det med att du (vårdnadshavare A) signerar detta ärende digitalt med e-legitimation. Vårdnadshavare B blir kontaktad av skolan om denne inte är folkbokförd på samma adress som barnet. Detta på grund av att skolan måste säkerställa att båda vårdnadshavarna godkänner elevens flytt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa