Anslutningsresa gymnasieelev, ansökan

LÄS MER

Från din gymnasieskola får du gratis busskort, ansökan om anslutningsresa kan göras
om din färdväg med cykel, moped eller bil från bostaden till närmaste busshållplats
är minst 6 km.

Fyll i blanketten och skicka till adressen angiven på blanketten.