Medborgartjänst - Vård och Omsorg

LÄS MER

Om du behöver praktiskt stöd och service i hemmet kan du ansöka om serviceinsatser inom hemtjänst och/eller trygghetsskapande utrustning. Vid ansökan utreds dina behov av en biståndshandläggare som efter mottagen ansökan kan behöva kontakta dig för vidare bedömning och beslut. Du beskriver själv i din ansökan vilket stöd du behöver. 

Du som har skyddad identitet ska inte använda e-tjänsten. Ta kontakt med en biståndshandläggare via telefon så får du hjälp med ditt ärende. 

Via tjänsten kan du ansöka om: 

  • Städ
  • Varuhemsändning (Inköp av varor, apoteksärenden)
  • Måltid i restaurang
  • Trygghetslarm
  • Trygghetskamera

Vid ansökan om övrigt stöd tas kontakt med en biståndshandläggare. 

För att kunna använda tjänsten krävs det att du loggar in och legitimerar dig med BankID eller Mobilt BankID. När du är inloggad kan du följa ditt ärende från ansökan till beslut samt se tidigare ärenden.

Du som har stöd via kommunen kan ta del av din genomförandeplan och vid dagligt stöd ges du även möjlighet att kunna se vilka besök från hemtjänst som är planerade under dagen. 

Tjänsten är även tillgänglig för din närstående att logga in och vara behjälplig med ansökan samt ifyllande av uppgifter. Detta efter att du lämnat ditt samtycke. Behöver du hjälp av närstående, ska kontakt tas med en biståndshandläggare som hjälper till med inlogg.

Kontakta Biståndshandläggare

Digital inkomstblankett nås på startsidan efter att du i Medborgartjänsten har godkänt att du vill ha den digitalt. 

Medborgartjänsten är anpassad för dator, mobil eller surfplatta.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation