Försörjningsstöd, återansökan

LÄS MER

Försörjningsstöd är det som tidigare kallades för socialbidrag. Det är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som beräknas enligt en riksnorm och är tänkt att täcka vanliga levnadskostnader under en kortare period. I den här e-tjänsten söker du försörjningsstöd digitalt.

För dig som är förhindrad att ansöka digitalt finns möjlighet att söka via pappersblankett. Den måste då skrivas ut, fyllas i och lämnas över fysiskt via post eller direkt till oss på Försörjningsstödsenheten. Länk till blankett att söka manuellt via papper

Frågor om e-tjänsten

Individ- och familjeomsorgen
0506 - 180 00
toreboda.se/Toreboda-kommun/Stod--omsorg/

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
info@toreboda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du har en pågående insats med Försörjningsstöd
  • Du är folkbokförd i Töreboda kommun
  • BankID