Plats på förskola eller fritidshem, ansökan

LÄS MER

Här anmäler du om plats till förskola och fritidshem. Mer information om Törebodas barnomsorg finns här

För att underlätta hanteringen av din ansökan om förskoleplats vill vi helst att du gör ansökan via vår e-tjänst.
Om du inte har möjlighet att göra ansökan via e-tjänst hittar du blankett för ansökan här. Ni kan också vända er till administratör för förskola och fritidshem via e-post till barnomsorg@toreboda.se.

Följande behövs för e-tjänsten