Samtycke till låntagaravtal för vuxna

LÄS MER

När du skaffar ett lånekort behöver biblioteket ditt samtycke för att kunna spara dina uppgifter.
Lånekortet lämnas ut vid inlämnandet av korrekt påskriven blankett samt uppvisande av legitimation.

Låneregistret med personuppgifter bestående av namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress används endast för administration av bibliotekets cirkulation av medier. Personuppgifterna omfattas av strikt sekretess enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR.