Samtycke till låntagaravtal för barn

LÄS MER

Biblioteket behöver vårdnadshavares samtycke till att barn under 16 år ska få ett  lånekort.
Lånekortet lämnas ut vid inlämnandet av korrekt påskriven blankett.

Låneregistret med personuppgifter bestående av namn, personnummer, adress, telefonnummer samt mailadress används endast för administration av bibliotekets cirkulation av medier. Personuppgifterna omfattas av strikt sekretess enligt 40 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen samt GDPR.