Utdrag från kommunens baskarta, ansökan

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du endast ansöka om utdrag från baskartan i filformatet DWG. Om du behöver ett utdrag från baskartan i filformatet PDF, kan du själv kostnadsfritt hämta hem en PDF via karttjänsten Tomtkartan. Om du ska bygga en mindre byggnad eller tillbyggnad kan det räcka med ett utdrag från kommunens baskarta. Om du är osäker på vilket underlag du behöver för din bygglovsansökan, kontakta Byggavdelningen

Baskartan innehåller information om byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Informationen är av varierande kvalitet, vissa objekt är karterade från flygfoton medan andra objekt är inmätta med den senaste mättekniken. Vi använder koordinatsystem Sweref99 13 30 och höjdsystem RH2000. 

Utdrag från baskartan (inklusive moms 6%): 1 306 kr

Utdrag från baskartan inklusive höjdinformation (inklusive moms 6%): 1 567 kr

Du hittar våra priser på sidan Kostnader för kart- och mättjänster

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@toreboda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation