Avvikande kost, ansökan

LÄS MER

Viktig information till vårdnadshavare/elev angående anpassad kost vid födoämnesöverkänslighet/allergi, eller övrig information om kosten.

Kostenheten strävar efter att skapa en trygg måltid för barn/elever med allergi, födoämnesöverkänslighet eller vid annan anpassad kost. Vår ambition är att med hög kvalitet och största säkerhet varje skoldag tillmötesgå barnets/elevens individuella behov.

Som ett led i detta välkomnar vi god kommunikation mellan vårdnadshavare/elev och köksansvarig. Kontakta gärna kostenheten vid frågor kring måltiden.

Fyll i kostintyget första skolveckan på höstterminen och lämna åter till klassläraren. När behovet ändras lämnas nytt kostintyg. Läkarintyg krävs för vissa anpassingar.

Vi använder inte nötter, jordnötter, mandel eller sesam vid tillagning av måltiden men vi behöver ändå information om vilka som är allergiska mot dessa livsmedel. Detta säkerställer att ansvariga på skolan (klassföreståndare/ mentorer/ rektorer/ skolhälsovård m.fl.) har rätt information vid tillfällen då inte kostenheten tillhandahåller livsmedel, ex vid fika, egen utflykt o.s.v.

Intyget för anpassad kost används inte för att få särskild mat om man inte tycker om den mat som erbjuds. Vi serverar dagligen olika grönsaker/sallader, bröd, margarin och mjölk/vatten.

Om ni inte har möjlighet att skriva ut blanketten så kan ni vända er till skoladministratören via e-post skoladmin@toreboda.se eller direkt till barnens skola.