Färdtjänst, ansökan

LÄS MER

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och beviljas efter en individuell prövning enligt lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionsnedsättningen ska vara varaktig och omfatta minst tre månader från ansökningstillfället.

Avsaknad av bil och körkort, hög ålder, eller att det inte finns bussförbindelser är inte skäl till att få tillstånd till färdtjänst.

Färdtjänst är resor som kommunen ansvarar för och gäller inte på resor till läkare/sjukhus, och liknande, utan du hänvisas då till Västra Götalandsregionens sjukresor. 

 

Ansökan ska skickas till:
Färdtjänsthandläggare
Box 83
545 22 TÖREBODA

Följande behövs för e-tjänsten

  • Läkarutlåtande kan komma att begäras om utredningen kräver det.